Đường dây nóng về trật tự an toàn giao thông của Tỉnh Đồng Tháp

Để kịp thời nắm bắt thông tin, xử lý những tình huống gây mất an toàn giao thông theo chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp báo cáo cung cấp số điện thoại đường dây nóng về trật tự an toàn giao thông của Tỉnh như sau:

STT

Đường dây nóng

Số đường dây nóng

01

Văn phòng Ban ATGT Tỉnh

0277 3504 565

02

Sở Giao thông vận tải

0777 3876 691

03

Cảnh sát giao thông

0277 3851054

 

Xem chi tiết tại đây