Thông tin liên hệ

        

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Phước Thiện – Chánh Văn phòng

Địa chỉ: Số 153 QL30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773.851.113 – 3854.113 Email: atgtdongthap@gmail.com