Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 07/9, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021 với mục đích tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường năng lực cạnh tranh bằng cách hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khắc phục những thiếu hụt về kiến thức, kỹ năng và thông tin trong kinh doanh; thúc đẩy phát triển về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, đồng hành cùng các hoạt động hỗ trợ phát triển
 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh tư liệu

Ngày 07/9, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021 với mục đích tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường năng lực cạnh tranh bằng cách hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khắc phục những thiếu hụt về kiến thức, kỹ năng và thông tin trong kinh doanh; thúc đẩy phát triển về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Có thể bạn quan tâm