Xuất bản thông tin

null Khảo sát, lập hồ sơ sửa chữa đèn tín hiệu giao thông khu vực ngã ba Đường Thét

Trang chủ Chi tiết bài viết

Khảo sát, lập hồ sơ sửa chữa đèn tín hiệu giao thông khu vực ngã ba Đường Thét

Vừa qua, UBND huyện Tháp Mười vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí An toàn giao thông, Xúc tiến đầu tư, Khuyến công năm 2021.

Theo đó, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tháp Mười phối hợp với các đơn vị liên  quan tiến hành khảo sát, lập hồ sơ sửa chữa đèn tín hiệu giao thông khu vực ngã ba Đường Thét, xã Mỹ Quí và lập hồ sơ thanh toán, quyết toán theo đúng quy định. Kinh phí sửa chữa đèn tín hiệu giao thông khu vực ngã ba Đường Thét, xã Mỹ Quí được sử dụng từ nguồn kinh phí an toàn giao thông cấp huyện năm 2021. Việc sửa chữa đèn tín hiệu giao thông khu vực ngã ba Đường Thét, huyện Tháp Mười là điều cần thiết trong việc đảm bảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông trên tuyến đường này, góp phần phòng, ngừa tai nạn giao thông.

Description: Tháp Mười

Ảnh: Người dân điều khiển phương tiện lưu thông tại khu vực có tín hiệu đèn

(ngã ba Đường Thét, huyện Tháp Mười)

C.P

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1