Xuất bản thông tin

null BAN ATGT HUYỆN TAM NÔNG TỔ CHỨC LẮP DỰNG 08 BIỂN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC BẾN KHÁCH NGANG SÔNG NỘI TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Trang chủ Chi tiết bài viết

BAN ATGT HUYỆN TAM NÔNG TỔ CHỨC LẮP DỰNG 08 BIỂN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC BẾN KHÁCH NGANG SÔNG NỘI TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới. Ngày 07/11/2021, Ban An toàn giao thông huyện Tam Nông tổ chức lắp dựng 08 biển tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại các bến khách ngang sông nội tỉnh trên địa bàn huyện Tam Nông như: thông điệp 5K của Bộ Y tế, mức quy định bị xử phạt tiền đối với trường hợp không đeo khẩu trang. Đồng thời yêu cầu chủ khai thác các bến khách ngang sông hướng dẫn hành khách trước khi xuống phương tiện phải thực hiện quét mã QR, lập danh sách những hành khách không có thiết bị, phương tiện quét mã QR để phục vụ cho công tác truy vết về sau (nếu có).

 

Tùng em

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1