Xuất bản thông tin

null Xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định lắp camera trên phương tiện xe ô tô kinh doanh vận tải

Trang chủ Chi tiết bài viết

Xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định lắp camera trên phương tiện xe ô tô kinh doanh vận tải

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, ngày 17/01/2020 của Chính phủ, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (gọi tắt là Nghị định số 10/2020/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020. Tại khoản 2 Điều 13 và khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định cụ thể đến trước 01/7/2021: đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham gia giao thông; đối với xe vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera lưu trữ hình ảnh trong suốt quá trình tham gia giao thông. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép, bảo đảm giám sát công khai, minh bạch. Như vậy kể từ ngày 01/7/2021, nếu phương tiện được nêu trên không lắp đặt camera thì bị phạt vi phạm hành chính (VPHC) theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

(Hình ảnh minh họa)

Tuy nhiên, thực hiện “Nghị quyết số 66/NQ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật 6 tháng đầu năm 2021. Để tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện xe ô tô kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ quyết định tạm ngưng áp dụng xử phạt VPHC đến hết ngày 31/12/2021”. Sau thời gian trên nếu chưa có quy định mới thì sẽ bị xử phạt VPHC theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Hiện nay, qua thông báo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy: tổng số phương tiện thuộc đối tượng phải lắp đặt camera: 208.128 xe; tổng số phương tiện đã lắp đặt camera: 25.020 xe, đạt tỷ lệ 12.02%. Như vậy, tính đến nay, số lượng phương tiện đã lắp camera chiếm tỷ lệ rất thấp so với tổng số phương tiện thuộc diện phải lắp camera theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu tổ chức, cá nhân có phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa thực hiện lắp đặt camera đúng quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ; nếu không thực hiện  sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Đội 2 kính đề nghị Lãnh đạo phòng PC08 cho đưa nội dung tin này lên trang thông tin điện tử của Công an tỉnh và facebook của phòng để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

Lê Tuấn Hải

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1